Fundes i proteccions

Per un bon manteniment del vaixell, és necessari fer fundes protectores contra la salinitat, l’humitat i la corrosió.

Fem tot tipus de fundes a mida amb lones resinades, skays i diversos materials impermeables.

Fundes de motor foraborda, fundes de gènova i lazys, fundes per winches, fundes per balses salvavides i neumàtiques, fundes de timó i fundes integrals per hivernatge.

Forrem rodes de timo amb pell.